blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Groeien in respect

De pijler ‘ecologisch leven’ kent binnen ons project vijf verschillende facetten: bouwen, wonen, voeding, tuinieren en transport. Hieronder volgt een sumiere uiteenzetting van onze ideeën hieromtrent. Elke bewoner kiest vrij in welke mate hij of zij hier toe bijdraagt.

1. Bouwen
De woningen zijn verbouwd op een ecologische manier. Enkele aandachtpunten daarbij waren:

  • Verbouwing van een bestaande woning gelegen in een dorp met nabijheid van openbaar vervoer
  • Gebruik van natuurlijke materialen in constructie (gelabeld hout, leem,...) en isolatie (lage-energie-woning: stro, kalk-hennep, schelpen, cellulosevlokken,...)
  • Doordachte energiesystemen (zonneboiler, centrale pelletverwarming, warmtewisselaars,...)
  • Rationele watertechnieken (regenwatergebruik met zuivering tot drinkwater, spaarsystemen,...)

Het uitwerken van de verbouwingsplannen realiseerden we via een samenwerking tussen 2 architecten. Marc Vanderauwera uit Herent en Peter Vos (B. Archi) uit Millen. Peter als specialist in het ecologische. Marc omdat hij bekwaam bleek te zijn in het onderhandelen met de dienst Ruimte en Erfgoed.2. Wonen

Na bouwen en verbouwen komt verhuizen en wonen. We trachten hierbij hoofdzakelijk naar een kleinere ecologische voetafdruk. Dit willen we doen door compacter te wonen, energiezuinig te leven, aan rationeel afvalbeheer te doen en beperkt/bewust te consumeren, ook wel consuminderen genoemd. Ook het delen van apparaten, materialen, toestellen en ruimte, nemen we mee.3. Voeding

Lokale productie van groenten en fruit enerzijds en keuze voor een seizoensgebonden menu anderzijds staan borg voor ecologisch leven op vlak van voeding. Een aantal van de bewoners kweken groenten in de moestuin. Ook is er een mooie boomgaard met vele soorten fruit.4. Tuinieren

We kiezen voor een kringlooptuin waarin we de seizoenen volgen. Er is een moestuin, een takkenwal, een composthoop en een wilgenhut. Het tuinieren gebeurt ecologisch.5. Transport

Wisselend doorheen de jaren. Een ruime fietsenstalling alvast met veel fietsen... Een aantal van de bewoners maakt gebruik van deelauto-projecten.