blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Juridisch

De juridische structuur van het project lijkt sterk op die van een ‘Vereniging van Mede-Eigenaars’ (VME), een structuur die ondermeer ook gebruikt wordt door eigenaars van appartementsgebouwen.

De eigenheid van onze vereniging is dat er vier woonunits zijn en één werkunit. Daardoor passen we niet helemaal in het keurslijf van de klassieke VME en zijn we een 'feitelijke vereniging' geworden. Samen met onze notaris hebben deze feitelijke vereniging zodanig uitgewerkt dat ze sterk lijkt op een VME.

Wie zich in het project inkoopt, verwerft een woning en wordt eigenaar van een aandeel van het geheel (de grond waarop alle woningen staan, de gemeenschappelijke ruimten, buitenmuren, dak, gedeelde verwarmingsinstallatie,...). Bij elke woning hoort ook een eigen tuintje. De rest van de tuin wordt gemeenschappelijk gebruikt.

De private delen worden uitsluitend door de eigenaar van de woning beheerd. Er gelden wel bepaalde beperkingen op de uitoefening van dat eigendomsrecht (vb. de verplichting om dezelfde ramen te plaatsen).

Het beheer van de gemeenschappelijke delen is dan weer het werk van de feitelijke vereniging.

De rechten van de mede-eigenaars en de organisatie van mede-eigendom worden opgenomen in de statuten. Deze worden door de notaris opgesteld in een basisakte. Deze beschrijft twee zaken:
- Het gebouwencomplex: de private en gemeenschappelijke delen en ieders aandeel hierin
- Het reglement van mede-eigendom: de rechten en plichten van de mede-eigenaars en de werking van de algemene vergadering
De eigenaars vormen samen een 'algemene vergadering' die ook het dagdagelijks beheer uitoefent (vb. uitvoeren van betalingen, organiseren van onderhouds- en verbouwingswerken,...).

Het is belangrijk om dit alles goed te regelen. Dit is een proces van afstemming en overleg. Vaak ook zijn de discussies pittig maar het is de moeite waard. Een deskundige notaris is hierbij geen overbodige luxe. Eens alles op papier staat, kan het echte werk beginnen... Samenhuizen! En als het gezond verstand mee aan tafel zit, kan het papier in de kast blijven liggen.
 

Terug