blank

 


NIEUWSBRIEF

naam:
email:


ONZE
BLOG


FOTO

 
© De Kaasdroger 2011 
Onze pijlers > Samen wonen / Ecologisch leven / Ervaring delen
Leven in verbinding

De eerste pijler van dit project behelst het samenhuizen dat we samenvatten onder de noemer 'samen wonen'. We kiezen ervoor om met enkele gezinnen samen te leven volgens het concept en de principes van ‘centraal wonen’. ‘Centraal wonen’ is een vorm van ‘gemeenschappelijk’ wonen dat een alternatief wil bieden voor de huidige eengezinswoningen.
 


Foto van bij de opstart van het project met de bewoners van toen (2013).


Anje en Benoît startten het project. We luisteren even naar hun verhaal.
'Onze ideeën omtrent ‘samenhuizen’ zijn ontstaan toen we pas ‘gezin’ vormden en onze kinderen nog klein waren. Met 2 kleine peuters in huis ervaarden we dikwijls dat onze draagkracht als koppel niet altijd voldoende was om het allemaal op een rustige manier rond te krijgen. Meer dan eens hadden we het gevoel dat we achter ons leven aan holden ook al kozen we toen al bewust voor deeltijds werken aangepast aan het ritme van onze kleine bengels.
Een infodag georganiseerd door Vormingplus en Samenhuizen wijdde ons in in de geheime geneugten en uitdagingen van het samenhuizen. We hoorden voor het eerst iets over woonerven, co-housing en centraal wonen en kregen er wel zin in. De voordelen leken ons talrijker dan de nadelen. En zo begon het allemaal te groeien en te rijpen. En van het één kwam het ander. Er stond een hoeve te koop die ons aantrok en we stortten ons in het avontuur dat 'De Kaasdroger' heet'.
Ondertussen zijn we vele jaren verder en is de hele hoeve verbouwd en bewoond. Dag na dag brengen we 'samenhuizen' in de praktijk. Een boeiend verhaal dat zich schrijft en herschrijft... Een fijn avontuur.Foto van onze kinderen van in de periode toen we beslisten te gaan voor cohousing... (2005)

Leen ervaart het als volgt...
‘Wat samenhuizen voor ons zo bijzonder maakt is dat ieders talenten zo mooi in het licht worden gesteld. Omdat je met meerdere mensen samenwoont, hoef je niet alles zelf te doen en kan je delen in mekaars talenten. De éne is goed in boekhouden, de andere is graag bezig in de tuin, nog iemand anders heeft een groot technisch inzicht, de lijst is eindeloos. Niet alleen talenten worden gedeeld, maar ook spullen, werkgerief, toestellen en zelfs auto’s. Dit vergt heel wat afstemming en overleg maar de meerwaarde is overduidelijk.
Je leeft samen met andere mensen en andere gezinnen en komt in contact met andere waarden, opvattingen, generaties en gezinsculturen. Deze diversiteit is cruciaal en zorgt voor veel dynamiek en veerkracht. Het opent je blik. Leven in een breder systeem zorgt ook voor een verrijking van de sociale interacties. Verrassend genoeg zet dat de partnerrelatie zelfs minder onder druk. Immers, je ervaart een andere klik met elk van de bewoners waardoor de verwachtingen naar je partner toe verkleinen. Eigenlijk kan je stellen dat je intieme netwerk verruimt.
Samenhuizen zorgt ook voor een extra dynamiek. Er is altijd wel iemand buiten aan het werk en algauw voel je de zin om mee te doen. Hierdoor word je weggezogen uit je eigen cocon, je eigen gewoontes en ga je in interactie met anderen. Samenhuizen heeft te maken met delen, met geven en nemen, met toegevingen doen en durven opkomen voor datgene wat voor jou belangrijk is. Allemaal dingen waarin je kan oefenen en die je mee kan nemen naar buiten toe.’Foto van tijdens de verbouwing van de stalvleugel met Benoît, Ruben en Laurenz (2013)

Katrien en Wietse vertellen het volgende...
Wij kiezen voor samen wonen omwille van de verbondenheid en het delen van ruimte, gerief en ervaringen. Wij geloven in een interculturele samenleving waar er geen 'wij-zij' gemeenschap is maar waar iedereen voor elkaar zorgt. Een samenleving waar de diversiteit niet wordt tegengehouden maar gevierd. In samenhuizen leer je omgaan met verschillen en compromissen sluiten. 'De Kaasdroger' is een klein samenlevingsproject waar veel uit te leren valt. Het is niet altijd makkelijk, maar dat hoort bij het groeiproces van het leven.
 


Foto van de kindjes tijdens de grote verbouwingen op de grote schommelband... Jade, Noah, een vriendinnetje en June achteraan (2012).

Laurenz ervaart dit als volgt...
Het samenwonen en verbinden met medebewoners is iets enorm waardevol voor mij. Het leert je op een andere manier naar jezelf en naar je medemens kijken. Elke bewoner met zijn verhaal, de verschilende gezinnen elk in een andere levensfase. De wijsheid van de groep tijdens ons tweewekelijks overleg.
Het is zo waardevol om te ontdekken wat dit allemaal in gang zet, waar je als persoon en als groep tegenaan loopt, welke weerstanden soms naar boven komen en hoe je hier op een verbindende manier mee om kunt gaan.
Het leert je helder en puur te communiceren, het leert je minder te oordelen over de ander en te voelen wat echt is.
Wie ben je als individu, waar sta je in de groep, waar liggen je grenzen. Voor iedereen anders.
Ook naar mijn kinderen toe vind ik het zo een mooie leerschool en verrijking om op te groeien in een samenhuisproject


Wil je meer weten over onze visie omtrent 'samen wonen'? Klik dan hier!